script logo
Kooperatioun Bildung Logo

Kannercampus Suessem - Lo geet et lass

Bei der Rentrée 20/21 mescht den Kannercampus Belval fir d'éischt seng Dieren op. Desen Artikel gëtt en eischten Anblëck an weist, wéi vun lo uns do kann geléiert an geliewt ginn.

https://www.suessem.lu/lb/galerie/rentree-kannercampus-belval/?fbclid=IwAR1FY0oDc5xWBJiXaVJLRFAGxQM2pA_TqdKEz_jgid3r9L-q_tvXjCd0Yp8